adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Tendrau

Mae Awdurdodau Cyhoeddus a chyrff sy'n cael eu llywodraethu gan Gyfraith Gyhoeddus yn defnyddio dull Caffael Cyhoeddus i brynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith i gwrdd â'n nodau a gofynion. Gweler y canllaw isod am gyngor wrth dendro gyda CCG:

Canllaw Tendro

Cyfleoedd presennol

Yn ôl i'r top