adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Tai Newydd

Datblygiadau sydd ar y gweill

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ar rent cymdeithasol ond mae galw mawr am fwy ohonynt..

Er mwyn ceisio cwrdd â’r angen yma, rydym yn adeiladu cartrefi newydd.


Tai Newydd 1Tai Newydd 2Tai Newydd 6

Gwynedd

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd.

Manylion cyswllt Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd:

Ffôn: 01286 685100
Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/taicymdeithasol


Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu tai yn y lleoliadau isod:

Hen Safle Kwik Save, Stryd Fawr Bangor

Kwik Save

Rhent Cymdeithasol

 • 4 x Fflat 1 ystafell wely
 • 5 x Fflat 2 ystafell wely

Cae'r Ysgol, Caernarfon

Cae'r Ysgol

Rhent Cymdeithasol

 • 8 x Tŷ 2 ystafell wely
 • 6 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 2 x Tŷ 4 ystafell wely
 • 5 x Byngalo 2 ystafell wely

Rhentu i berchnogi

 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 2 x Tŷ 2 ystafell wely

Rydym yn datblygu 21 eiddo newydd ar gyfer rhent cymdeithasol a 6 tŷ rhentu i'w brynu gyda Beech Developments.ltd.


Mae'r datblygiad yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld y bydd yn cael ei gwblhau rhwng Hydref 2019 a Mehefin 2020.
Cysylltwch gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd i gofrestru ar gyfer un o'r tai Rhent Cymdeithasol.
Cysylltwch gyda Tai Teg i gofrestru ar gyfer un o'r tai rhentu i brynu.

Trem Elidir, Bangor

Trem Elidir

 • 4 x Fflat 1 ystafell wely
 • 4 x Fflat 2 ystafell wely

Llys Elen Egryn, Tywyn

NHS TywynLlys Elen Egryn, Tywyn

 • 4 tŷ dwy-ystafell wely, 4 fflat un-ystafell wely a 4 fflat dwy-ystafell wely (fflatiau wedi eu dynodi ar gyfer pobl hŷn dros 55 oed)
 • Rhent:
 • Fflatiau 2 lofft - £85.88 yr wythnos (+ tâl gwasanaeth)
 • Fflatiau 1 llofft - £77.53 yr wythnos (+ tâl gwasanaeth)
 • Contractwr - Williams Homes (Bala) Cyf
 • Dyddiad cwblhau– Haf 2019

Maes Coetmor, Bethesda​

Maes Coetmor, Bethesda

 • 10 tŷ tair-ystafell wely a 8 tŷ dwy-ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda DU Construction
 • Dyddiad cwblhau – Ionawr 2020

Conwy

Mae Poisi Tai Cyffredin yn cael ei weithredu yng Nghonwy.
Os ydych yn trio am dŷ yn Sir Conwy, rhaid i chi gyflwyno cais i dîm Datrysiadau Tai Conwy:Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu tai yn y lleoliadau isod:

Pennant Hall Pennant Hall, Penmaenmawr

 • 7 x Fflat 1 ystafell wely
 • 7 x Fflat 2 ystafell wely
 • Dyddiad cwblhau 2020

Juniper SychnantSychnant Pass

 • 10 x Rhent Cymdeithasol
 • 6 x Rhentu i'w Brynu
 • 12 x Rhent Canolradd
 • Os oes gennych ddiddordeb yn un o'r tai Rhentu i'w Brynu neu Rhent Canolradd cofrestrwch gyda Tai Teg
 • Os oes gennych ddiddordeb yn un o'r tai Rhent Cymdeithasol rhaid i chi gofrestru gyda Thîm Datrysiadau Tai Conwy

Llys Marl plot 39 Llys Marl, Llandudno Junction

 • 3 x Rhent Canolradd
 • 2 x Rhent Cymdeithasol
 • Os oes gennych ddiddordeb yn un o'r tai Rhent Canolradd, cofrestrwch gyda Tai Teg
 • Os oes gennych ddiddordeb yn un o'r tai Rhent Cymdeithasol cofrestrwch gyda Tîm Opsiynau Tai Conwy


Ffordd Dolwen, Betws yn Rhos Ffordd Dolwen, Betws yn Rhos

 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • Dyddiad Cwblhau - hwyr yn 2019

Sir Ddinbych

Mae Poisi Tai Cyffredin yn cael ei weithredu yn Sir Dinbych.

Os ydych yn trio am dŷ yn Sir Dinbych, rhaid i chi gyflwyno cais i gael eich ychwanegu i Sir Dinbych


Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu tai yn y lleoliadau isod:

Trefnant Arms Trefnant Arms

 • 8 x Tŷ 2 ystafell wely
 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 1 x Byngalo 2 ystafell wely

Datblygiadau wedi’u cwblhau

 • 6 tŷ dwy-ystafell wely a 4 dŷ tair-ystafell wely
 • Contractwr - Williams Homes (Bala) Cyf
 • Dyddiad cwblhau– Mawrth 2019

Meusydd Llydain1Meusydd Llydain 2Meusydd Llydain 3Meusydd Llydain, Penrhyndeudraeth

 • 3 x ty tair ystafell wely
 • 3 x ty dwy ystafell wely
 • Wedi eu datblygu mewn partneriaeth gyda Brenig Construction
 • Cwblhawyd - Chwefror 2019

Y Garreg, Groeslon

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwyr - WF Claytons
 • Dyddiad cwblhau - Tachwedd 2018

Tan yr EglwysTan yr Eglwys, Abererch

 • 2 x byngalo dormer dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda T. Banks Ltd
 • Dyddiad cwblhau – Hydref 2018

Plas y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • 4 x fflat un llofft
 • 4 x tŷ dwy lofft
 • 2 x tŷ tair llofft
 • Contractwr – Watkin Jones Homes
 • Dyddiad cwblhau – Mai 2018

Penmorfa, Tywyn

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwr - Chesworth Brothers
 • Dyddiad cwblhau - Gwanwyn 2018

Plas yr Wylan, Bangor

 • 3 fflat un ystafell wely
 • 6 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwr – GMC

Tan y Bryn, Bangor

 • 6 ty dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Chwefror 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Llys Mathieson, Tŷ Cegin, Bangor

 • 5 tŷ dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Mae’r stad wedi cael ei henwi ar ôl cyn-bennaeth tai Arfon, y diweddar Oscar Mathieson a wnaeth llawer i gymuned Maesgeirchen

Fflatiau Stryd Edmund ac Ambrose, Hirael, Bangor

 • 10 fflat un ystafell wely
 • 5 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – Anthony Dever
 • Dyddiad cwblhau – Pasg 2017

Tir Tywod, Pwllheli

 • 4 ty dwy ystafell wely
 • 3 byngalo dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Contractwyr – GMC

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084 neu ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Wenallt Uchaf, Dolgellau

 • 8 ty dwy ystafell wely
 • 4 ty tair ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – GMC
 • Dyddiad cwblhau – Gwanwyn 2017
Yn ôl i'r top