adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Cronfa buddsoddi cymunedol

Oes gennych chi syniad a fyddai’n gwella eich cymuned chi? Beth fyddech chi’n ei wneud gyda £1,000?

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig grantiau o hyd at £1,000 i grwpiau cymunedol a gwirfoddol, er mwyn dylanwadu’n gadarnhaol ar gymunedau, a gwella safon byw preswylwyr Gwynedd, drwy hybu un neu fwy o’r amcanion isod:

  • Tenantiaid - Gwella ansawdd bywyd tenantiaid a phreswylwyr CCG
  • Cymunedau Cynaliadwy - Creu cymunedau cynaliadwy
  • Cyflogaeth a Sgiliau - Cynyddu cyfleoedd gwaith, datblygiad sgiliau a/neu cyfleon gwirfoddoli o fewn ein cymunedau, yn enwedig ymysg pobl ifanc, a’r rhai sydd dan anfantais ac/neu cynyddu buddsoddiad a datblygiad yr economi leol
  • Iechyd – Gwella iechyd a lles tenantiaid a phreswylwyr CCG ac/neu lleihau amddifadedd yn ein cymunedau
  • Amgylchedd - Annog, gwarchod a chyfoethogi’r amgylchedd
  • Diwylliant - Adnabod ac ymateb i anghenion cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned
  • Diogelwch - Gwella diogelwch ac atal neu ostwng ymddygiad gwrth gymdeithasol o fewn cymunedau

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r Gronfa ac i wneud cais am grant cysylltwch â'r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu ebostiwch cymunedol@ccgwynedd.org.uk.

Canllawiau Cais Cronfa Fuddsoddi Gymunedol

Ffurflen Gais Cronfa Fuddsoddi Cymunedol

Yn ôl i'r top