Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Newyddion

Tir am ddim er budd y gymuned
01/07/19
Mae Cymdeithas leol yn Ninas Mawddwy wedi ymgymryd â pherchnogaeth a datblygiad coetir yng nghanol eu pentref.

darllen mwy

Facebook